Jak na platby a daně za reklamu na Facebooku a v Adwords

1. září 2017     komentáře (0)  1054 objevných slov

Využíváte inzerci od Facebooku nebo Google Adwords? Nebo jiné zahraniční služby jako například Wix, MailChimp či Mailerlite? Pak je důležité vědět, jaké vám při využití těchto služeb plynou daňové povinnosti vůči ČR. Pojďme si to uvést na konkrétních příkladech.

Víte, jak správně na platby za reklamu na Facebooku?Víte, jak správně na platby za reklamu na Facebooku?

Přijetí služby poskytované elektronicky

Pokud využíváte podobné typy služeb, pak se z hlediska zákona o DPH jedná o přijetí služby poskytované elektronicky. V roce 2015 došlo u těchto služeb ke změně v zákoně o DPH při určování místa plnění. Od roku 2015 platí, že místem plnění u tohoto typu služeb se stává místo příjemce služby.

Z toho vyplývají daňové povinnosti, které se budou řídit tím, zda jste či nejste plátce DPH a také tím, ve které zemi poskytovatel služby sídlí. V rámci evropské unie se totiž využívá mechanismus tzv. reverse charge.

 

Společnosti sídlící v EU

  • Google (Adwords) - Irsko
  • Facebook (inzerce) - Irsko
  • Mailerlite (mailová služba) - Litva

 

Společnosti mimo EU

  • Wix (webové stránky) - Izrael
  • Mailchimp (mailová služba) - USA

 

Daňové povinnosti v rámci EU

Co to pro vás znamená? Pokud si vaše společnost nebo vy jako OSVČ zaplatíte například sponzorovanou reklamu na Facebooku, stanete se příjemcem služby poskytnuté elektronicky s místem plnění shodným s místem vašeho podnikání. Tím vám po skončení daňového období vznikne povinnost podat daňové přiznání k DPH a odvést z tohoto plnění daň.

Následný postup se pak liší podle toho, zda jste plátci DPH či nikoliv.

Plátci DPH

Jste-li osobou povinnou k dani z přidané hodnoty, tzn. plátcem DPH s platným DIČ, obdržíte od Facebooku fakturu bez daně v tzv. režimu reverse charge s irským DIČ. Facebook má totiž sídlo v Irsku. V daňovém přiznání jste následně povinni z přijatého zdanitelného plnění vyčíslit a odvést daň.

Zároveň však můžete uplatnit nárok na odpočet daně. Daň se vám tedy objeví na vstupu i na výstupu. Přijetí tohoto zdanitelného plnění nebude mít vliv na celkovou výši vaší daňové povinnosti vůči správci daně.

Daň vykážete v daňovém přiznání na řádku 5 a současně nárok na odpočet daně na řádku 43. V kontrolním hlášení se vám toto přijaté zdanitelné plnění objeví v oddíle A2.

Neplátci DPH

Pokud jste osobou povinnou k dani, ale nejste plátcem daně a nemáte platné DIČ pro účely DPH, pak obdržíte od Facebooku fakturu včetně daně. Finální částka tedy bude obsahovat cenu za službu spolu se započítanou daní.

Společnosti se sídlem mimo EU

Pokud například využíváte služeb společnosti Wix.com pro tvorbu vašich webových stránek, pak se jedná o obdobný případ jako u sponzorované reklamy na Facebooku. Opět jste příjemcem služby poskytované elektronicky a platí pro vás stejná pravidla. Jediný rozdíl je v tom, že společnost WIX.com nemá sídlo v EU. Jedná se totiž o izraelskou společnost. Z pohledu zákona o DPH se tedy jedná o přijetí služby poskytnuté elektronicky ze třetí země s místem plnění v tuzemsku.

V daňovém přiznání se daň vykáže na řádku 12 a odpočet daně na řádku 43. V kontrolním hlášení se toto přijaté plnění objeví v oddíle A2, ale bez vyplněného VAT number (DIČ). Kontrolní hlášení pak hlásí propustnou chybu, s tím že VAT number by mělo být vyplněno. Nepropadejte však panice, pokud ho daný subjekt nemá, tak jej vyplnit zkrátka nelze. Obdobný případ by nastal například při přijetí služby z USA nebo třeba z Japonska.

MOSS systém

Pokud nejste osobou povinnou k dani, kdo pak odvede daň z těchto elektronicky poskytovaných služeb, když je místo plnění v tuzemsku, a tudíž je nutné službu zdanit v ČR?

Po již zmiňované změně v zákoně o DPH v roce 2015 byla v zákoně zároveň zakotvená i nová pravidla a povinnosti pro společnosti poskytující tento typ elektronických služeb. Aby se společnost, která poskytuje tyto služby osobám nepovinným k dani, nemusela registrovat v každém členském státě, došlo k zavedení jednoho správního místa tzv. Mini One Stop Shop (MOSS). Společnostem následně stačí registrovat se do tohoto zvláštního režimu pouze v jednom členském státě.

Pokud společnost, která tyto služby poskytuje, nemá sídlo v některém z členských států EU, pak je jí systémem MOSS přiřazeno DIČ, které začíná kódem EU. Na faktuře se tedy setkáte s VAT number, který začíná kódem EU – např. EU123456. Po ověření tohoto VAT number v systému VIES zjistíte, že se jedná o neplatné DIČ pro účely DPH v Evropské unii. To je dáno právě tím, že se jedná o přijetí služby od osoby se sídlem mimo EU, která má pouze přidělené speciální VAT number pro účely výše zmíněného systému MOSS.

 

Jde vám z toho hlava kolem? Naštěstí si s tím víme rady.

Napište nám

 

Článek redakčně upravila Nela Drunecká.

Autor Ing. Jana Andreovská

Autor: Ing. Jana Andreovská

Autorka vystudovala podnikovou ekonomiku a management fakulty ekonomické na Západočeské univerzitě v Plzni. V současné době působí ve společnosti JVL Finance, kde se specializuje na zpracování daňové evidenci pro OSVČ a malé podnikatele.Hodnocení

3.85 hvězdiček / Hodnoceno: 13x


Přidat komentář (0)

Jak citovat tento obsah?

Andreovská Ing. Jana. Jak na platby a daně za reklamu na Facebooku a v Adwords. In: Obsah na dosah [online], 2017 [cit. 2024-07-19]. ISSN 2570 – 7825. Dostupné z: https://www.obnd.cz/jak-na-platby-a-dane-za-reklamu-na-facebooku-a-v-adwords.html

Čtěte také...

Novinky z Facebooku: Bez reklamy se na zdi uživatelů už jen tak nezobrazíte

Novinky z Facebooku: Bez reklamy se na zdi uživatelů už jen tak nezobrazíte

Facebook stále řada inzerentů vnímá jako kanál, na kterém je možné dělat reklamu „zadarmo”. Jak celý algoritmus Facebooku funguje, je pro ně stále záhadou. Pojďme teď spolu nahlédnout za oponu jedniček a nul a podívejme se, jak Facebook rozhoduje, které příspěvky propíše…

6 změn, které na nás čekají na sociálních sítích v roce 2018

6 změn, které na nás čekají na sociálních sítích v roce 2018

Všichni vnímáme, že se na Facebooku či Instagramu stále něco mění. Trendy ukazují, že podoba reklam na sociálních sítích, jako ji známe dnes, může být za rok radikálně jiná. Rok 2018 přinese například nárůst vlivu Instagramu, aplikací na zasílání zpráv nebo virtuáln…

Jak vysvětlit rodičům, co je to copywriting

Jak vysvětlit rodičům, co je to copywriting

Jako copywriter jsem se často dostával do situací, kdy mé okolí chtělo vědět, čím se vlastně živím. Dřív jsem na to šel dost složitě, ale postupně jsem dospěl k tomu, že je to velmi jednoduché. Na Facebooku jsem si před pár dny všiml, že podobnou situaci zažívá i mnoho d…


Komentáře

Naše služby

Tvorba webových stránek - tvoříme rychlé a efektivní firemní weby, které přinášejí výsledky. Plánujete nový web? Ozvěte se nám s předstihem!