Marketingový workshop: 7 přínosů pro tvorbu marketingové strategie

18. srpen 2017     komentáře (0)  2177 objevných slov

Můžete nám poslat písemně zadání k projektu, my nastavíme kampaně a nějak to dáme dohromady. Mnohem efektivnější ale bude nastartovat spolupráci marketingovým workshopem. Ten se vám zprvu může stát zbytečný a možná i nákladný. Pokud ale chcete marketingové aktivity řídit strategicky, bude workshop nezbytnou podmínkou úspěšné spolupráce.

Marketingový workshop: 7 přínosů pro tvorbu marketingové strategieMarketingový workshop: 7 přínosů pro tvorbu marketingové strategie

Co je cílem workshopu

Workshop vám totiž pomůže ujasnit si potřeby vaše, vašich zákazníků a pochopit marketingové procesy. Pro nás je to poznávací část, která nám pomůže lépe pochopit vaše produkty a firemní filozofii. Během společného sezení získáme podklady pro vytvoření marketingové strategie. Vaše podnikání poznáme do hloubky, a dokážeme se tak lépe vcítit do vaší role.

Naším cílem je vytvořit takové zadání, které bude odpovídat vašim možnostem a požadavkům. Klademe důraz na to, aby si všichni zúčastnění odnesli jasnou představu, pro koho kampaně tvoříme, jak budou vypadat a co jejich prostřednictvím chceme komunikovat.

V následujících měsících budeme pracovat pravděpodobně s velkou částí vašeho marketingového rozpočtu. Abychom mohli finance rozprostřít co možná nejlépe, nelze tuto přípravnou část, tedy marketingový workshop podcenit. Nestřílejte naslepo, plánujte strategicky. Jedině tak docílíte toho, že náklady budou využity skutečně efektivně a marketing splní očekávané cíle.

7 přínosů pro nastartování efektivní marketingové strategie

1) Zjistíme, co skutečně potřebujete

Workshop slouží k vzájemnému seznámení a pochopení podstaty vašeho byznysu. Vy nám na workshopu řeknete, co chcete nebo co si přejete, abychom pro vás udělali. Ve skutečnosti bychom kvůli tomu ale nemuseli naplnit vaše očekávání.

Z našich společných rozhovorů totiž vyplyne, co k dosažení vašich cílů a naplnění očekávání doopravdy potřebujete. Společně tedy vytvoříme zadání, od kterého se odpíchneme. V jednostranném zadání z vaší strany by nám mohlo leccos uniknout.

2) Nastavíme reálné cíle a očekávání

Společně nastavíme pravidla spolupráce, reálné cíle a očekávání. Marketing musí být v souladu s obchodními cíli. Na praktických příkladech si ukážeme fungování digitálního marketingu. Musí vám být jasné, proč se pouštíme do konkrétních marketingových akcí, a k čemu jsou dobré persony nebo mapa touchpointů.

Určíme si, s kým budeme po celou dobu vzájemně komunikovat, jak bude probíhat pravidelné vyhodnocování i další důležité body pro snadnější projektové řízení. Ale základním kamenem úspěšné spolupráce je vytvoření vzájemné důvěry. A tu začneme nejlépe budovat osobním kontaktem.

3) Zjistíme, kdo jste a kam jdete

Během několikahodinového setkání společně rozebereme, kdo jste, kam směřujete, co děláte, jakou přidanou hodnotu mají vaše produkty, a podíváme se také na vaši konkurenci. Ptáme se proč a jdeme k jádru vašeho podnikání. Váš příběh je důležitý.

Potřebujeme znát důvody existence vašeho byznysu, vaše poslání. Pak se dokážeme nejlépe vcítit do vaší role a mluvit jazykem vašich zákazníků. Trochu ve své roli tápete? Nevadí. Pomůžeme vám najít správný směr a definovat vaši roli ve vztahu k trhu.

Mindmapa marketingový workshop

4) Naučíme vás dívat se na svět marketingovýma očima

Podle nás je nezbytné, aby se workshopu účastnila také odpovědná osoba ze strany klienta (pokud to tedy nejste vy), ideálně ředitel či majitel firmy, a pokud možno všichni, kteří jsou nějakým způsobem v kontaktu se zákazníky.

Určíme si, kdo z vašeho týmu se může zapojit do marketingových aktivit nebo komunikace na sociálních sítích. Díky společné práci si směr firmy a marketingové smýšlení osvojí všichni zúčastnění. Ideální je tedy zapojit celý váš tým.

5) Poznáme vaše zákazníky

Přijdeme na to, kdo jsou vaši ideální zákazníci, jak a kde je oslovit a co na ně platí. Výstupy můžeme ihned ověřit - zpětnou vazbou od lidí, kteří jsou s nimi v každodenním styku. Ujasníme si, jak se zákazníky komunikovat a co řeší za problémy. Dále se podíváme na to, jaké mají obavy a čím je zažehnáme.

Najdeme nadhodnoty, tedy skutečnou přidanou hodnotu vašich služeb. Může to být například zážitek, který si zákazníci z vašich produktů odnášejí.

6) Najdeme obsah, který zaujme

Shrneme si marketingové výhody, která můžeme využívat v komunikaci, a jaké zdroje či partnery můžeme pro kampaně využít. Najdeme obsah, příběhy a data využitelná v marketingu. Možná o nich zatím ani nevíte.

Vysvětlíme vám, jak fungují nákupní fáze za použití frameworku STDC a jak funguje obsahový marketing jako takový. Naučíme vás pracovat s obsahem v digitálním prostředí a ukážeme nevšední možnosti, jak jej propagovat a dostat na oči cílovému publiku.

7) Pomůžeme vám určit priority

Víme, na co bychom se vás měli zeptat a kam vás vést. Díky společnému workshopu budeme vědět, kde se vaši zákazníci vyskytují a jak je oslovit. To nám velmi pomůže při návrhu vhodných druhů obsahu a volbě marketingových kanálů. Výdaje na marketing tak můžeme směřovat tam, kde budou fungovat nejlépe.

Vaše strategie tak nebude pouhou střelbou naslepo, ale cíleným oslovováním vašich potenciálních i stávajících zákazníků či partnerů. Jasně stanovené cíle a rozpracovaný marketingový plán zaručí skutečně efektivní využití časových, finančních i personálních zdrojů.

Jak se připravit na workshop

Před samotným workshopem obvykle klientovi zasíláme vstupní dotazník, který nám pomůže zjistit základní očekávání od spolupráce. Podle charakteru projektu pak vypracujeme harmonogram workshopu. Pokud ale máte už alespoň částečně připravená vstupní data, spolupráci to urychlí.

 • Máte SWOT analýzu firmy nebo produktů? Pomůže nám.
 • Víte kdo je vaše konkurence a v čem je napřed? Ujasněte si to.
 • Pracujete s personami? Ty ale často tvoříme přímo na workshopu.
 • Jaké jsou vaše hodnoty a vize firmy, kam chcete směřovat?
 • Znáte vaše USP a přidanou (nad)hodnotu vašich produktů?
 • Máte k dispozici Lean Canvas nebo VPC Canvas? Super!

Každý workshop je jiný. Výchozí struktura může zůstat stejná, ale harmonogram přizpůsobujeme vždy na míru dle konkrétních požadavků a možností.

Výchozí struktura

Ať jsou vaše záměry jakékoli, vždy se budeme věnovat těmto základním oblastem:

 • Pozice na trhu - kde se nacházíte, jaké máte produkty, cílové skupiny, VPC, obchodní cíle, aktiva.
 • Strategie značky - kdo jste, kam jdete, jak chcete, aby vás cílová skupina vnímala.
 • Komunikační strategie - kde a pomocí jakých kanálů cílovou skupinu oslovit, jakou volit tonalitu.
 • Obsahová strategie - jaký obsah je vhodný pro cílovou skupinu.
 • Marketingová strategie - jaké kanály využívat, jak vše nastavit dohromady, jak na internetový marketing a vyhodnocování, marketingový plán.

Podle vašich potřeb se pak můžeme zaměřit pouze na konkrétní okruh, kde vidíme, že to pro vás bude nejvíce přínosné. Jednotlivé workshopy tedy mohou být s větším důrazem na následující oblasti:

 • tvorba nové značky a její filozofie,
 • definování USP a přidané hodnoty,
 • krizové řízení a komunikace,
 • obsahová strategie a STDC famework,
 • komunikace na sociálních sítích,
 • tvorba komunikační strategie,
 • tvorba webových stránek.

Malý marketingový workshop

Kdo by se měl workshopu zúčastnit

Jak už jsem psal výše, ideální je zapojit do marketingového workshopu celý širší tým a kohokoli, kdo bude ve styku se zákazníky. Přesto jsme stanovili pozice, které jsou pro tvorbu marketingové strategie klíčové:

 • Majitel/ředitel firmy - zná dobře vizi společnosti a je jejím nositelem. On ví nejlépe, proč firma dělá to, co dělá. Budeme pracovat s jeho značkou. Od toho se odvíjí styl a tonalita marketingové komunikace. Majitel má pod kontrolou procesy a produkty firmy.
 • Markeťák - ten, kdo bude mít jednotlivé marketingové aktivity ve firmě na starosti. Ať už je bude zadávat subdodavatelům, nebo je bude přímo realizovat. U menších firem to bude majitel v jedné osobě.
 • Operátor - nebo někdo, kdo je v každodenním styku se zákazníky a zná jejich dotazy, problémy a potřeby.
 • Obchoďák – je v každodenním styku s novými zákazníky. Ví, co produkty prodává a jaké obavy zákazníci před pořízením produktu řeší a jak je přesvědčit.
 • Produkťák – zná dobře produkt, jeho vlastnosti a přidanou hodnotu.

Proč nestačí konzultace?

Můžete to nazývat jakkoliv - briefing, schůzka, meeting, setkání atd. Není to však jen konzultace. Na workshopu totiž pracujeme společně a dokonce z větší části vy. Není to jednostranné vymýšlení teoretického marketingového konceptu směrem od nás k vám. Zapojíte se aktivně do tvorby marketingové strategie a pochopíte jednotlivé marketingové procesy.

Co je základem úspěchu pro úspěšnou spolupráci

 • za klienta se workshopu účastní osoba s rozhodovacími pravomocemi,
 • probereme do hloubky váš byznys, produkty či služby,
 • zjistíme, kdo jsou zákazníci a kde se vyskytují,
 • prozkoumáme vaši největší konkurenci v oboru,
 • rozpracujeme obsahovou strategii dle modelu STDC,
 • vytvoříme harmonogram spolupráce / marketingový plán.

Kromě toho vám také nastíníme fungování digitálního marketingu na konkrétních příkladech a navrhneme obsahový koncept spolupráce a rozpočtů pro jednotlivé aktivity.

Workshop je předpokladem pro nastartování kvalitní spolupráce a zároveň předpokladem pro tvorbu komunikační strategie. Tu obvykle vypracujeme jako výstup z workshopu a překlopíme ji do projektového zadání či marketingového plánu. Náklady na jednotlivé aktivity tak využijeme maximálně efektivně a nebudeme plýtvat vašimi zdroji ani časem.

Chcete úspěšnou marketingovou strategii? Začněte ji workshopem s námi.

Chci marketingovou strategii

Autor Jan Potůček

Autor: Jan Potůček

Honza se přes 10 let věnuje vývoji webových řešení a online marketingu. V současné době vede komunikační agenturu PROSEO Media, kde se zaměřuje na vytváření kreativních marketingových strategií a digitální komunikaci.Hodnocení

4.3 hvězdiček / Hodnoceno: 27x


Přidat komentář (0)

Jak citovat tento obsah?

Potůček Jan. Marketingový workshop: 7 přínosů pro tvorbu marketingové strategie. In: Obsah na dosah [online], 2017 [cit. 2024-02-24]. ISSN 2570 – 7825. Dostupné z: https://www.obnd.cz/marketingovy-workshop-7-prinosu-pro-tvorbu-marketingove-strategie.html

Čtěte také...

Začněte používat Facebook jako strategický marketingový kanál

Začněte používat Facebook jako strategický marketingový kanál

Existuje takové jedno přísloví: Co nestojí za lajk, na Facebook nepatří. To jednoduše říká, že pokud váš příspěvek nestojí fanouškovi za interakci, nemá na sociálních sítích co dělat. Jak ale poznat ten, který za to stojí?

Jak zjistit finanční návratnost kampaní

Jak zjistit finanční návratnost kampaní

Možná je to i váš případ. Investujete do marketingu finanční prostředky, ale neumíte si z nich spočítat plynoucí přínos. V praxi jsme se s tím u některých klientů skutečně setkali. Předtím, než začali spolupracovat s námi, investovali do kampaní, ale neuměli říct, jestl…

STDC framework jako základ pro úspěšné fungování marketingu

STDC framework jako základ pro úspěšné fungování marketingu

Pro mnohé možná nic nového pod sluncem, ale přesto se někdo z vás nemusel ještě s frameworkem STDC setkat. Co je to STDC, v čem se liší od tradičního marketingového přístupu, proč a jak je možné jej využít pro úspěšné fungování marketingu ve vašem byznysu?


Komentáře

Naše služby

Tvorba webových stránek - tvoříme rychlé a efektivní firemní weby, které přinášejí výsledky. Plánujete nový web? Ozvěte se nám s předstihem!